YIH HEH ENTERPRISE CO., LTD
Address : No. 360, Shin-Du ROAD,Tainan, Taiwan,R.O.C.
TEL : 886-6-2657580 FAX : 886-6-2657583
E-MAIL : 
yih.heh@msa.hinet.net
http://www.yih-heh.com